Plesni stilovi argentinskog tanga

Ned Šabi

U Buenos Airesu kažu da ako gledaš deset parova kako plešu tango, vidjet ćeš deset različitih stilova. Pa, iako je činjenica da mnogi plesači razvijaju svoj vlastiti stil, još je više onih koji kopiraju i imitiraju trenutno najpopularnije stilove odnosno plesače. Tako je oduvijek bilo, pa će vjerojatno i biti. Uvriježeno mišljenje da se tango stilovi u osnovi mogu podijeliti na dva osnovna pravca, a to su Milonguero stil (ili Buenos Aires stil), te Salon(ski) stil (Tango de Salon), u stvari je pogrešno. Svaki stil ima svoju vrstu glazbe, plesnog zagrljaja i koraka, odnosno plesnih elemenata i tehnike plesa. Jednako je važno spomenuti i da svaki stil nosi i svoju psihologiju ili mentalni sklop plesača. Iako se ti "sklopovi" u ovisnosti o plesnom stilu, koji u mnogim slučajevima postaju i životni stilovi, naizgled drastično i nepomirljivo razlikuju, mnogi mladi plesači danas su jednako dobri i u milonguero i u salonskom stilu, a rabe ih u ovisnosti o mjestu i vrsti glazbe. Dok je u Buenos Airesu i danas, iako sve manje, strogo definirano koja se vrsta glazbe i koji stilovi plešu na kojem mjestu (milongi ili praktici), u široj se svjetskoj tango zajednici ne radi tako stroga podjela, pa ne samo da se na istoj milongi može plesati različite stilove na različitu vrstu glazbe, već možete vidjeti i različite parove da plešu različite stilove na istu glazbu. Naravno, tome je ponekad uzrok i njihovo neznanje ili neiskustvo. Ipak, tango će uvijek biti tango, bez obzira na stil kojim ga plešemo. Zbog toga mnogi plesači tanga, poglavito Argentinci, ne prihvaćaju takvu karakterizaciju njihovog plesa. Oni jednostavno kažu da plešu tango, njihov vlastiti stil, ili stil njihovog susjedstva ili grada u kojem žive. Svaki pravi milonguero/a pleše svoj vlastiti stil, i to je uvijek milonguero stil, bez obzira kako ga netko drugi doživljava ili naziva.

TANGO MILONGUERO

Najčešće se pleše na glazbu koja je starija od one za Salonski tango, a može imati sporiji tempo bez naglašenog ritma ili, što je češće, brzi ric-tic-tic ritam koji karakterizira npr. glazbu Juana D'Arienza, Rodolfa Biagija, Ricarda Tanturija... Takva glazba savršeno odgovara Milonguero stilu koji je, generalno govoreći, uglavnom sjetan. Ovaj se stil lako raspoznaje već i po samom plesnom zagrljaju, koji je vrlo blizak - muškarac nježno drži ženu priljubljenu uza svoje grudi, često su im i lica priljubljena, a taj se položaj ne mijenja tijekom cijelog plesa. Plesačica se privija uz plesača obgrlivši ga svojom lijevom rukom preko ramena ispruživši je dolje po njegovim leđima, a oči su joj ponekad zatvorene u potpunoj predanosti plesu. Ovakav plesni zagrljaj Argentinci zovu "apilado". Zbog bliskog zagrljaja koraci su vrlo mali, a za tango nuevo karakteristični pokreti kao što su gancho, sacada i voleo, vrlo su rijetki. Za okrete i ochose u ovom je stilu potrebna velika vještina, a najčešće se plešu cortado (odrezano, skraćeno). Jedna je od prednosti ovog stila što treba vrlo malo mjesta za ples, pa se može plesati i u velikoj gužvi. U Buenos Airesu uglavnom ga pleše starija tango generacija, mada je danas stekao i novu popularnost među mnogim mlađim plesačima. Svakako treba naglasiti da mlađi plesači koje vidimo kako plešu u Milonguero stilu, jednako tako dobro plešu i Salonski stil, u ovisnosti o mjestu i situaciji. Tango milonguero ili milonguero stil naziva se ponekad i apilado, café, confiteria ili jednostavno stil centra Buenos Airesa. Plesni pravac, ronda, u ovom je stilu obavezan.

TANGO DE SALON

Salonski se tango pleše uglavnom na glazbu Carlosa di Sarlija, Osvalda Puglieseja i drugih glazbenika koji su preferirali izražajnost melodije uz 4x4 ritam, s mnogo sinkopiranja, što iziskuje mnogo iznenadnih stanki u plesu uz upotrebu mnogih izražajnih plesnih elemenata. Oni koji plešu salonski tango na glazbu Juana D'Arienza ili Rodolfa Biagija uglavnom ignoriraju čvrsti ric-tic-tic ritam koji kakarketrizira njihovu glazbu. Tango de salon podrazumijeva duge i elegantne korake i velik broj ukrasa (adornos), finti (amagues), povlačenja (arrastres), okreta (giros)… Teže se pleše u gužvama, na pretrpanim plesalištima, zahtijeva dosta "slobodnog" prostora. Plesači se grle u otvorenom ili u zatvorenom AV-e položaju: tijela su izravnata, ali sa laganim nagibom prema naprijed, tako da prividno os težišta pada izvan plesača, kako je gornji dio tijela bliži od donjeg, što nogama daje više prostora za ples, plesači izgledaju poput slova A. Zagrljaj (abrazo) podsjeća na slovo V, jer su plesači priljubljeni jedno uz drugo dotičući se desnim muškim i lijevim ženskim ramenom dok su im suprotna ramena razmakunuta, otvorena. Tango de salon se pleše u zatvorenom zagrljaju, a danas je zbog privlačenja što šire publike i što šireg kruga plesača, a čemu su pridonjeli mnogi internacionalni tango učitelji, kako bi se omogućila veća sloboda u okretima i drugim kompliciranijim plesnim elementima, uobičajeno da se zagrljaj nježno, tijekom samog plesa, mijenja u otvorenu varijantu. No, to je ipak više svojstveno show plesačima i njihovim učenicima nego istinskim "milonguero" plesačima salonskog stila tanga. Plesni je pravac, ronda, i u ovom stilu obavezan.

TANGO ORILLERO

Orillero znači "iz predgrađa", jer je nastao u predgrađima Buenos Airesa, kao što su Avellaneda i Morón. Stil koji je danas ponovno aktualan u Zlatnom dobu tanga nije bio poželjan u plesnim dvoranama Buenos Airesa. Nekad su ga plesali u predgrađima, gdje je bilo više većih mjesta za ples, pa čak i na ulicama. zagrljaj je isto kao i u salonskom tangu (AV-e) uz variranje otvorene i zatvorene varijante tijekom plesa. Najveća je razlika u odnosu na tango de salon u tome što nije nužno poštivanje ronde, plesnog pravca. Naravno, na taj se način ne može plesati u gužvi. Danas ga, kao podvarijantu "nuevo" stila, karakterziraju brzi pokreti, "udarci" nogama, pa čak i svojevrsne plesne akrobacije.

CANYENGUE

Prethodnik milonge, ples na staru ritmičnu glazbu s ruralnim utjecajem iz pampa i utjecajem afro-američkih crnačkih plesova iz 19. stoljeća. Razvio se u prvom i drugom desetljeću 20. stoljeća. Plesao se na glazbu Stare Garde (Guardia Vieja), koja podrazumijeva Roberta Firpa, Francisca Canara (na početku karijere), Francisca Lomuta, Juana de Dios Filiberta, Edgarda Donata, Orquesta tipica Victor, Julia de Cara…Danas glazbu u tom stilu svira orkestar Los Tubatango i još neki. Zagrljaj je zatvoren, ali plesači nisu izravnati, već su im koljena malo pokleknuta, poglavito prilikom iskoračaja. Pleše se "obraz uz obraz", a "balans" ruke su ili visoko uzdignute iznad glave ili položene na muški lijevi bok. Koraci su kratki, a broj plesnih elemenata je ograničen, što ne čudi jer su u vrijeme nastanka ovog stila žene nosile duge i uske haljine.

TANGO FANTASIA

Tango fantasia ili tango para export stil je koji možemo vidjeti u nekoj od tango predstava, u pravilu se pleše na kazališnim daskama ili u cabaretima, uvijek za gledaoce, a ne za osobno uživanje. Začetnik ovog stila, odnosno tango showa je Francisco "Pirincho" Canaro, krajem 20-tih godina prošlog stoljeća. Najveću je popularnost ovaj "stil" stekao krajem 80-tih i početkom 90-tih prošlog stoljeća, poglavito s projektima kompanije Tango x2. Tango fantasia pleše se na posebno priređene stare skladbe, ali vrlo često i na tango nuevo glazbu Astora Piazzole i Mariana Moresa, pa čak i neke klasične komade. Plesni pravac, ronda, uopće nije važan, a vrlo su česte i prave, manje ili više plesne, akrobacije. Potpuno je neprimjereno, čak štoviše, bezobrazno drsko upotrebljavati show elemente na milongi, jer ne samo da ometaju druge plesače, već mogu dovesti i do povreda. Ovaj je hibridni stil spojio tradicionalne tango korake sa baletom, klasičnim i suvremenim plesom, gimnastikom, plesnim figurama klizača na ledu itd. Uglavnom, uključuje sve moguće plesne pokrete koje koreograf ili plesač zamisle da se mogu izvesti. Pleše se u otvorenom držanju. Tango show mogu kvalitetno plesati samo vrhunski plesači, oni kojima je to samo pomoćno sredstvo za popularizaciju tanga, a ne osobni stil plesanja.

TANGO NUEVO

Novi tango, pleše se u otvorenom zagrljaju kako bi se omogućile složene kretnje prilikom okreta. Poštuje plesnu tango tadiciju, ali i uvodi nove korake, kombinacije, figure. U glazbenom smislu radi se o avangardnom pristupu tango glazbi, koju su po svršetku Zlatnog doba krajem 50-tih prošlog stoljeća predstavili Astor Piazzola i Horacio Salgan. To je tango sa snažnim utjecajem jazza i klasične glazbe, koji je prije svega namijenjen slušanju, a ne plesu. Ipak, mnogi Piazzolu rado uvrštavaju u svoje show točke. Novi utjecaj na tango, tj. novu fuziju predstavlja spajanje tanga sa elektroničkom glazbom. Najnovije su tendencije da se tango može plesati i na neke druge glazbene izričaje, kojima je ipak karakterističan sentiment tanga. Za one koji plešu na takvu glazbu uvriježilo se reći da plešu "Neo Tango" stil. No, tango nuevo u glazbenom i plesnom smislu u stvari nije zaseban stil, već je to pojam koji je uvijek označavao nešto novo u tangu, tj. svaka je generacija imala staru gardu i nove klince.

TANGO NUEVO MILONGUERO (SUVREMENI TANGO STILOVI ILI KAKO SE DANAS PLEŠE TANGO)

Još prije nekoliko godina, u Buenos Airesu se znalo, na milongama se pleše tradicionalni tango, milonguero. Mlađi plesači željni inovacija na takvim mjestima nisu mogli eksperimentirati, pa su se počeli okupljati na privatnim milongama/zabavama, potom na alternativnim milongama i na kraju na praktikama, kao mjestima odnosno tango događajima koji nude veću slobodu ne samo mlađoj generaciji već svima onima koji tango doživljavaju kao život koji se razvija, kao put koji ide dalje. Danas te podjele više nisu tako čvrste, pa i na nekad tradicionalnim milongama možete vidjeti mlade milonguere, a na praktikama stare majstore. Tango je danas bogatiji i zreliji nego ikad, u svojoj punini objedinjava sve ono dobro iz prošlosti i prihvaća sve ono dobro što su donijela nova vremena. Ono što se danas rađa, posljedica je rađanja nove tango svijesti, a za mene je to jedinstveni stil koji nazivam "tango nuevo milonguero". Zašto? Zbog toga jer se tango može plesati na toliko načina koliko ima i samih plesača, što i jest osnovna razlika između tanga i drugih društvenih, klasičnih i sportskih plesova. Plesni se stil prilagođava prostoru, vremenu i događaju kad plešemo tango. Svaki pravi milonguero/a, onaj tko se doista toliko povezao s tangom da bez njega više ne može, zaslužuje da njegov osobni stil nazivamo milonguero stil, bez obzira sviđa li nam se kako pleše ili ne. Tango nije samo pokret tijela, već i pokret duše. One prve sekunde, kad se zagrle dva bića u tangu, ne spoje se samo fizički već i transcendentno. I taj zagrljaj, iz kojeg sve počinje, stoji kao temelj na početku i na kraju svakog tanga. Bez istinskog zagrljaja, nema dobrog zagrljaja. Bez dobrog zagrljaja, nema tanga. Zagrliti nekog znači predati se, približiti se fizički i psihički nekome do kraja. To je tango kako ga ja doživljavam. To je moj tango. To je moj stil.

 

 

Ned Sabi Tango

Tango Tradicional (Tango Milonguero) by Tango Akademija Zagreb

 

Tango Nuevo (Tango Fantasía) by Tango Akademija Zagreb