ARGENTINE TANGO TERMINOLOGY

RJEČNIK IZRAZA I POJMOVA

U ARGENTINSKOM TANGU

 

  Idi na rječnik A-G

Espańol (english): hrvatski

Hamaca (swing, see Zarandeo): ležaljka, višenje, ljuljanje. Pogledaj "Zarandeo"

Izquierda (left): lijevo

Jirafa (lantern): "žirafa", lunfardo izraz za uličnu plinsku svjetiljku, lanternu

Juntar (to join, bring together): priključiti, spojiti (npr. stopala ili koljena)

Lapiz (a pencil, tracing of circular motions on the floor with the toe or inside edge of the working foot): olovka, ukras u kojem plesač po tlu "crta" krugove ispruženim stopalom

Lento (slow): sporo, polako

Liso (smooth, Tango Liso - an early term for Tango de Salon): gladak, "Tango Liso" - raniji naziv za "Tango de Salon"

Llevada, llevar (a carry, to lead, occurs when the man uses the upper thigh or foot to "carry" the lady's leg to the next step): prenošenje, vođenje, plesač/plesačica "prenosi" nogom partnerovu nogu do slijedećeg koraka

Lunfardo (the slang of the Buenos Aires underworld which is common in tango lyrics and terminology): dijalekt Buenos Airesa, u njemu je napisana većina tango lirike, nastao od talijanskog s mnogobrojnim drugim primjesama (osobito francuskim), naziv dolazi od "lonbardo" (naziv za doseljenike iz Lombardije u sjevernoj Italiji)

Lustrada (a polishing, the shoe shine, a stroking of the man's pant leg with a shoe. May be done by the lady or by the man to himself but is never done to the lady): poliranje, glancanje cipela, pokreti cipelom po plesačevoj nozi kao da se glanca cipela, može raditi žena po muškarčevoj nozi ili sam muškarac po svojoj nozi, ali nikad muškarac po ženskoj nozi

Mala Junta (bad gang): loša družba, družba compadrita

Marcar, la marca (to lead, the lead): voditi, znak

Media luna, media vuelta (a half moon, a half turn, MV is used by itself to change direction or maneuver on the dance floor and as an entrance to many combinations): polumjesec, poluokret, plesačica se okreće oko plesača u najviše tri koraka, služi za promjenu smjera kretanja ili kao uvod (ulaz) u razne kombinacije

Milonga (the original meaning comes from African Language "Quimbunda", it is a plural of "Mulonga". Mulonga in that language means "word". Milonga means words, the words of the Payadores): originalno značenje dolazi iz afričkog jezika "quimbunda", gdje "mulonga" znači riječ, a "milonga" je plural, pa se rabi u začenju "puno riječi", pjesme (riječi) narodnih pjevača "payadoresa"

Milonga (1.- a peppy, cheerful dance related to the tango, 2. - the music for that dance, written in 2/4 time, 3. - a place where tangos, milongas, and waltzes are danced, or 4. - event where people go to dance tango): 1. - energičan i veseo ples srodan tangu, 2. - glazba za taj ples napisana u 2/4 vremenu, 3. - mjesto (plesna dvorana) gdje se pleše tango, milonga i vals, 4. - događaj, druženje na kojem se pleše tango, u nekoj plesnoj dvorani, restaurantu, caffe baru i sl.

Milonga con traspie, milonga falsetti (): vrsta milonge u kojoj je često sinkopiranje i brzi, kratki koraci

Milonguera/milonguero (1. - a person who frequents the milongas, 2. - a person whose life revolves around dancing tango and the philosophy of tango, 3. - a title given by other tango dancers to a woman or a man who has mastered the tango dance embodies the essence of the tango): 1. - osobe koje često pohađaju milonge, 2. - osobe čiji se život vrti oko plesanja tanga i tango filozofije, 3. - titula koju plesači tanga daju plesačici ili plesaču tanga koji su takvi majstori da u sebi utjelovljuju bit tanga, u njima se zrcali "el alma del tango"

Milonguita (a woman of loose morals, often times a prostitute): žena lakog morala,često mlada, čedna i siromašna doseljenica iz Europe koja je, silom prilika, postala prostitutka

Mirar (to look): gledati

Molinete (mill, windmill, wheel, a figure in which the lady dances a grapevine on a circumference around the man): mlin, vjetrenjača, kotač, plesni okret para u kojem plesačica kruži oko plesača u tzv. grapevine koracima (križni napred, strana, križni nazad, strana itd.)

Mordida (bite, one partner's foot is sandwiched or trapped between the other partner's feet. If the other partner's feet are also crossed it may be referred to as Reverse Mordida. Sometimes called Sandwich or Sandwichito): ugriz, stopalo jednog partnera je "uhvaćeno" između stopala drugog partnera. Ako su noge ovog "uhvaćenog" prekrižene, onda se to zove "reverse mordida" - obrnuta mordida, isto: "sandwich" i "sandwichito"

Mordida Alto (high mordida, a variation in which a dancer catches a partners knee between both of their own): visoka "mordida", varijanta "mordide" u kojoj plesač/plesačica "uhvati partneričino/partnerovo koljeno između svojih nogu

Mosca, Vento (money): lunfardo izrazi za novac, lovu, "perje"

Mujer, Mujerecita, Bagayo, Budin, Fané, Feba, Gabarita, Garaba, Garabita, Grela, Guemera, Milonguera, Milonguerita, Mina, Mueble, Nena, Paica, Papa, Papusa, Pebeta, Piba (a lot of lunfardo terms for woman or girl): mnoštvo lunfardo izraza za žene odnosno djevojke, kao što su kod nas izrazi: žemska, komad, cura, curica, fufa, puca, pucica, mačka, maca, koka, piletina, riba, fifica, treba, mala …

Nińo Bien (): dobri dečko, uobičajeno sinovi bogatih obitelji iz Centra (barriosi San Nicolas, Microcentro, Recoleta, ulica Florida, avenija Corrientes …) koji su odlazili u sirotinjske barriose San Telmo, La Boca i Barracas na ples

Neotango (increasingly used term associated with music and dancing to tango fusion or non-tango tracks. the latest mutation of tango nuevo): termin koji sve češće označava glazbu i ples tango fusion ili non tango glazbe. To je zadnja mutacija tango nueva

Nuevo milonguero (It is a relatively new approach to Argentine tango that adds some nuevo movements such as colgadas, volcadas and soltadas to milonguero-style tango.  Nuevo Milonguero is fusion of all dance styles, and the best representatives of this style, can perfect dance any tango style, depend on event, place, music, feelings, partner): to je relativno novi pristup argentinskom tangu, koji dodaje neke nove pokrete poput colgada, volcada i soltada milongero stilu. Nuevo Milonguero je spoj svih tango stilova, a najbolji predstavnici ovog stila, mogu izvrsno plesati svaki tango stil, u ovisnosti o tango događaju, mjestu na kojem se pleše, glazbi, osjećajima, partneru…

Ocho (eight, figure eight, move feet in a figure 8 pattern): osmica, radi se sa skupljenim koljenima, tako da plesač/plesačica rotirajući se na jednoj nozi mijenja smjer kretanja za 180° namjanje dva puta zaredom, kretanje nogu na podu "crta" osmicu, u stvari radi se o ekstremnoj varijanti zik-zak koraka. Ovisno o smjeru kretanja ocho može biti prednji - "ocho adelante" (ocho forward) i stražnji - "ocho atrás" (ocho backward) U plesu se uvijek krećemo progresivno, tako da je rotacija u osmicama ustvari samo 90°

Ocho cortado (cut eight, occurs when a molinete or media luna is stopped and sent back in crusada): odrezana osmica, događa se prekidanjem molineta odnosno media lune, te zatvaranjem u crusadu. Ovakvo je gibanje uobičajeno u "milonguero" stilu

Ochos en Espejo (ochos in the mirror, the man and the lady execute forward or back ochos simultaneously, mirroring each others movement): "ochosi" u zrcalu, muškarac i žena rade prednje ili stražnje "ochose" simultano, zrcaleći međusobno pokrete

Orquesta Tipica (Tango Orchestra, a large tango band like those of the "Goleden Age"): tango orkestar, veliki tango band poput onih iz "Zlatnog doba" ("Epoca de Oro")

Otra Vez (another time, do again): ponovo, još jedanput

Palanca (lever, leverage, describes the subtle assisting of the lady by the leader during jumps or lifts): poluga, prebaciti polugom, označava mušku asistenciju ženi prilikom skokova i podizanja (npr. u sentadu)

Parada (a stop, the man stops the lady, preventing further movement): štop, zaustavljanje, plesač zaustavi plesačicu puštanjem ili podizanjem njenog težišta

Paso (a step): korak

Paso basico (basic pattern, 8 count basic): osnovna tango figura, sastoji se od salide, el pasea i crusade te resolucióna, obično se uvježbava uz brojanje od 1 do 8. Danas je takav način podučavanja tanga potpuno napušten kod ozbiljnih tango učitelja

Paso enlazado (): plesač svojom nogom "oplete" u visini koljena partneričinu nogu i povuče je u slijedeći korak

Pasada (passing over, occurs when the man has stopped the lady with foot contact andleads her to step forward over his extended foot. Used frequently at the end of "molinete" or after a "mordida". The lady may step over the man's foot or trace her toe on the floor around its front. Pasada provides the most common opportunity for the lady to add adornos or firuletes of her own ): prijelaz, prelaženje, događa se kad plesač zaustavi plesačicu (parada), a potom je povede da prekorači njegovu nogu kojom ju je zaustavio. Ona može zakoračiti preko noge ili kliznuti ispred nje. "Pasada" nudi obilje mogućnosti ženama za izvođenje plesnih ukrasa (kao npr. "lustrada", niski "boleo" its.)

Patada (a kick): "udarac" nogom, trzaj nogom iz koljena između partnerovih nogu, izvodi se kao ukras u "molinetu"

Pausa (pause, wait, hold a position for two or more beats of music, see Titubeo): pauza, stanka, poček, zadržavanje pozicije u trajanju dvije ili više dobe, pogledaj Titubeo

Payador pueblero (traveling folk-music singer): putujući narodni pjevač

Peso (weight): težina

Pecho (chest): grudi

Pica, picados (a flicking upward of the heel when turning or stepping forward or as an embellishment to ochos): koplje, pikanje, ukras nogom tako da se vrhom cipele "pikne" pod, a zatim noga savijanjem u koljenu odskoči unazad u vis, radi se kod koračanja naprijed i prilikom okreta i ochosa

Pie (foot): stopalo

Pierna (leg): noga

Pinta (appearance, presentation): vanjština, vanjski izgled, uključujući i manire lijepog ponašanja

Pisar (to step): stupiti

Piso (floor): pod

Pista (dance floor): plesni podij

Planeo (glide flight, can be done by either the man or the lady): klizni let, u okretu se plesač vrti na jednoj nozi, a drugom, ispruženom, slijedi partneričine noge, obično završi "barridom" ili "paradom", dobroizvedeni planeo daje gledatelju osjećaj da plesač lebdi, "planeo" može biti brzi i spori, a mogu ga raditi i plesač i plesačica (ne istovremeno), plesač obično, ali ne i nužno, radi brzi planeo, a plesačica nešto sporiji, kao varijantu "calesite"

Por favor (please): molim

Porteńo (an inhabitant of the port city of Buenos Aires): stanovnik Buenos Airesa (od "porto" - pristanište), naziv koji obuhvaća sve ono što je izvorno iz Buenos Airesa

Postura (posture, correct posture for tango is erect and elegant with the relaxed shoulders, and with the center carried forward toward the dance partner over the toes and balls of the feet): plesno držanje, stav, pravilno plesno držanje u argentinskom tangu je uspravno i elegantno, sa opuštenim ramenima te sa centrom ravnoteže pomaknutim naprijed prema partneru, oslanjajući se na prednji dio stopala

Práctica (a practice session for tango dancers): vježbanje, za razliku od "milonge" koja je društveni događaj strogog kodeksa, ovo je druženje kojem je cilj vježbanje plesanja tanga. Danas kod mlađeg naraštaja milonguera praktika preuzima mjesto milonge

Preguntar (to ask): pitati

Quartas (poses, dance line struck and held as dramatic flourishes at the end of a song, usually in Fantasia style, softer versions occasionally in Salon style, but not used in Milonguero style at all): poze, efektni završeci plesanja, vizualno efektni ukrasi za završetak pjesme, uobičajeni su u Fantasia ili Stage stilu, jednostavnije i blaže verzije česte su u Salonskom stilu, no u Milonguero stilu se nikad ne izvode

Quebrada (break, position where the lady stands on one foot with the other foot hanging relaxed behind the supporting foot): pauza, stanka, odmor, položaj u kojem plesačica stoji, nagnuta na partnera, na jednoj nozi, a druga je opušteno "zahaklana" iza nje

Querés bailar? (Do you want to dance?): Želite li (želiš li) zaplesati?

Rabona (a walking step with a syncopated cross, done forward or backward, the dancer steps on a beat, quickly closes the other foot in cruzada, and steps again on the next beat): hodanje sa križnim sinkopiranjem, može se raditi unaprijed ili unazad, plesač hoda u ritmu glazbe, zakorači na jednu dobu i brzo, u istoj dobi, priključi drugu nogu u cruzadu te potom slobodnom nogom iskorači na slijedeću dobu

Rápido (fast): brzo

Resolución, resolución natural (the resolutinon, the tango close, an ending to a basic pattern, it is a 6,7 and 8 of the 8 count basic): zaključak figure ili plesne fraze, plesači dođu jedno pred drugo u početni plesni položaj, s nogama skupljenim, pri učenju "paso basico" na brojanje "resolucion" se broji kao 6,7,8. Sličan je "tango close-u" u američkom tangu. Danas je takav način podučavanja tanga potpuno napušten kod ozbiljnih tango učitelja

Ric-tic-tic ritmo (ric-tic-tic rhythm): argentinski tango u čvrstom 2/4 vremenu, ali ponekad i u 3/2 ritmu sa sinkopiranjem, zaštitni je znak ove glazbe Juan D'Arienzo, a nećete pogriješiti ni sa Biagijem i Tanturijem

Ritmo (the rhythm): ritam

Rodilla (knee): koljeno

Ronda (circular line of dance): kružni smjer plesanja, obrnut od smjera kazaljki na satu

Rulo (a curl, used frequently at the end of molinete when the man, executing a lapiz or firulete ahead of the lady, curls his foot in around the lady and extends it quickly to touch her foot, an older term for lapiz): uvojak, kružni ukras nogom koji plesač radi po podu, najčešće se koristi na kraju "molineta" kako bi se napravila mala "parada" ili samo dodir slobodnom nogom plesača na ženinu težišnu nogu, stariji naziv za "lapiz" - danas je "lapiz" širi pojam

Sacada (a displacement of a leg or foot by the partner's leg or foot): zamjena slobodne partnerove noge svojom svojom slobodnom nogom, te rotacija lijevo ili desno s prenošenjem težišta - izgleda kao "izbijanje" noge iz pozicije u kojoj se nalazi, isto: "desplazamiento", jedna od tipičnih tango iluzija

Salida (exit, go out, first steps of dancing a tango or start of new figure, derived from: "Salimos a bailar" - Shell we dance?): izlaz, početak, u tangu podrazumijeva početne korake plesa ili nove figure nakon "resoluciona",dolazi od "Salimos a bailar" - Hoćemo li zaplesati? Danas je takav način podučavanja tanga potpuno napušten kod ozbiljnih tango učitelja

Salida cruzada (the beginning of a pattern with a cross): početak plesa ili figure s korakom u stranu ili naprijed te promjenom iz paralelnog u križno (cross) kretanje

Salida tipica (it is a U-shaped pattern: back, side and forward step if you are a man, or forward, side and back step if you are a woman. On the dance floor, depends of the crowded, it's dangerous for the leader to step backward, especially against the line of dance - if you step back against the line of dance you increase the chances that you'll bump into someone- because of that an often-used "salida" is a L-shaped pattern, with first side (not back) step if you are a man): tipični početak plesa, kombinacija početnih koraka u obliku slova "U", muškarac ide korak unazad, u stranu, pa naprijed, a žena ide zrcalno korak naprijed, u stranu i nazad. Ovo je tipična salida kod podučavanja početnika, poglavito u onih učitelja koji počinju s brojanjem od 1 do 8, ali se rijetko koristi na plesnom podiju. U ovisnosti o gužvi na "milongi" postoji opasnost da plesač nekog opasno nagazi ili se s nekim sudari krene li korakom unazad, poglavito ako je to u smjeru obrnutom od plesnog pravca. Zbog toga je mnogo uobičajenije i tipičnije započeti ples ili novu figuru korakom u stranu, na mjestu ili naprijed. Danas je takav način podučavanja tanga potpuno napušten kod ozbiljnih tango učitelja

Saltito (a little jump): mali skok

Sandwich, sandwichito (sandwich, see Mordida): sendvič, isto: "mordida"

Seguir (to follow): slijediti, pratiti

Sentada (a sitting action, a family of figures in which the lady creates the illusion of sitting in, or actually mounts, the man's leg): sjedanje, skupina plesnih figura u kojima plesačica stvara iluziju sjedanja na partnerovu nogu ili u kojima doista sjedne na njegovu nogu, isključivo se koristi za šou nastupe

Sexteto Tipico (): tango sekstet od dva bandoneona, kontrabasa, dvije violine i klavira

Si, gracias (Yes, thank you): Da, hvala

Soltada (literally "let go" - when you open your embrace and get creative): odvajanje, otvaranje i naizgled potpuno razdvajanje partnera, tango zagrljaj fizički se otvara, ali ne prekida, poput gume koja se rastegne i potom vrati u prvobitno stanje

Sube y baja (to go up and down, a milonga step in which the couple dance forward-together and back-together in outside right position with a pendulum action of the hips): ići gore-dolje, korak iz milonge u kojem par ide naprijed-priključi, nazad-priključi u desnoj vanjskoj poziciji sa blagim njihanjem bokovima

Tanda (series of three to five tangos, milongas or valses, usually of same orchestra): niz tri do pet tanga, valsa ili milongi, najčešće istog orkestra ili autora, obvezno istog ritmičkog izričaja (na taj se način pušta glazba za ples na "milongama")

Tango (tango): tango

Tango Andaluz (): andaluzijski tango, navodno jedan od preteča argentinskog tanga

Tango Cancion (tango song): tango pjesma, vokalni tango

Tango Fusion (fusion of tango music with other music genres): spajanje, fuzija tango glazbe s drugim glazbenim žanrovima, npr. s jazzom

Tango Nuevo (dance) (covers the entire range of leadable argentine tango moves; it is particularly appearent when danced in complex combinations envolving saccadas, boleos, ganchos, colgadas, volcadas etc.; open style is easier and more popular. the very basics are the open step, front and back cross which represent together with the giro "the base" of argentine tango as taught using the proven system of tango nuevo): novi pristup tango plesu, kompleksniji plesni elementi uz otvoreno držanje odnosno napuštanje zagrljaja

Tango Nuevo (music) (associated with the tango music (e.g. Piazzolla and later) that came after the golden age era): odnosi se na tango glazbu koja je nastala nakon Zlatnog doba tanga, počev od A. Piazzolle na dalje. Milongueri u nju ubrajaju već i Pugliesea te čak i neke radove Anibala Troila

Tanguera/tanguero (refers to anyone who is deeply and seriously passionate about any part of tango, such as its history, music, lyrics, dance. Same: "milonguera/milonguero"): odnosi se na osobe koje se duboko i ozbiljno, a ne samo površno, bave bilo kojim vidom argentinskog tanga, bila to njegova povijest, glazba, poezija, ples..Isto: "milonguera/milonguero", neki razlikuju izraze tako što pod "tanguerom" podrazumijevaju osobu koja se strastveno bavi nekim od vidova argentinskog tanga (ne nužno plesom), a pod "milonguerom" podrazumijevaju onog tko je prije svega strastveni plesač argentinskog tanga i pohoditelj milongi, odnosno od drugih plesača priznat kao autoritet na tom području, učitelj - el Maestro

Tijeras (scissors, a jumping step from stage tango where the lady swings her legs up and over with the second leg going up as the first leg is coming down, frequently as an aerial entry to sentadas): škare, slično škaricama u skoku u vis, korak iz "stage" tanga kad žena u skoku prekriži noge kao nožice u škara, često se koristi za atraktivno izvođenje "sentade"

Titubeo (hesitation, see Pausa): oklijevanje, pogledaj "Pausa"

Trabada (fastened, a lock step, same: Cruzada): "zatvaranje" plesačice u poziciju gdje je jedna noga prekrižena ispred druge, težina je na jednoj, a druga samo dotiče prstima tlo, isto: "Cruzada"

Traspie (triple step, using two beats of music the dancer does step-together-step, or step-cross-step (see Rabona) beginning with either foot and moving in any direction): trokorak, koristeći dvije dobe glazbe plesač radi iskorak, priključi drugu nogu, iskorak ili iskorak, prekriži drugu nogu u priključenju, iskorak (pogledaj "Rabona"), može se raditi u bilo kojem smjeru

Una vez más (One more time): Još jedanput

Uno más? (One more?): Još jednom? Još jedan (ples)?

Vacache, "Que vacache!" (Get lost ! Fuck off!): Lunfardo: Gubi se! Nestani! Odjebi!

Vals, tango vals, vals criollo (waltz, tango waltz, argentine waltz): argentinski valcer, tango valcer, kreolski valcer (drugi Latinoamerikanci pod kreolskim valcerom misle iskljkučivo na peruanski valcer koji nema nikakve veze s tangom)

Vareador (from horce racing: a man who walks the horses but is never allowed to mount them, in tango it refers to a man who dances and flirts with all the ladies but never gets involved with anyone, may also refer to a man who is clumsy or inconsiderate lead): termin vezan uz konjske utrke: čovjek koji priprema konje za trku, koji ih vodi, ali ih nikad ne smije uzjahati, u tangu se to odnosi na onog muškarca koji pleše i flertuje sa svim ženama, ali se ne "spetlja"s nijednom, može se odnositi i na onog plesača koji je nespretan i nepažljiv vodič

Ven y Ya (come and go, see "Sube y Baja"): doći i ići, naprijed i nazad, pogledaj "Sube y Baja"

Volada, voladita (rise in the air, fly): letenje, uzlet, u poskoku s okretom plesačica izgleda kao da je poletjela (šou tango)

Volcada (a falling step: The leader causes the follower to tilt or lean forward and fall off her axis before he catches her again. The process produces a beautiful leg drop from her. The movement requires the support of a close embrace): padanje, višenje prema partneru, težište partnerice je preneseno na partnera, nužno je zatvoreno držanje

Voleo (See Boleo): Pogledaj "Boleo" (isto značenje)

Vos (you): ti (u američkom španjolskom "vos" se rabi u značenju ti, a u europskom španjolskom u značenju vi)

Yo (I): Ja

Zapatazo (shoe taps, a dancer taps their own shoes together): kuckanje cipelama, plesač kucne jednom svojom cipelom o drugu svoju cipelu

Zarandeo (a vigorous shake to and fro, a swing, pivoting in place in time with the music): snažno drmanje amo-tamo, njihanje, vrtjeti se u mjestu u ritmu glazbe

Idi na rječnik A-G

Created by Ned Sabi

 

Ned Sabi Tango

Tango Tradicional (Tango Milonguero) by Tango Akademija Zagreb

 

Tango Nuevo (Tango Fantasía) by Tango Akademija Zagreb