ARGENTINE TANGO TERMINOLOGY A-G

RJEČNIK IZRAZA I POJMOVA

U ARGENTINSKOM TANGU A-G

 

Idi na rječnik H-Z  

 

 

Espańol (english): hrvatski

Abrazo (embrace, dance hold): zagrljaj, plesno držanje para, plesni položaj - svaki stil ima svoje plesno držanje (pogledaj "Stilovi")

Abrir (to open): otvoriti

Adelante (forward): naprijed

Adornos (embellishments, ornaments): plesni ukrasi rađeni nogama, isto: "firuletes"

Amague (a fake, an amague is used as an embellishment either led or done on one's own, and may be used - like a beat or "frappé" - before taking a step): finta, prijevara - često prethodi pokretu, npr. lagani udarac stopalom o tlo (frappe) prije koraka, može biti i ukras umjesto koraka

Apilado (close embrace in milonguero style): plesači stoje prsa uz prsa, tijesno priljubljeni, žena lijevom rukom obuhvaća muškarca oko vrata, a on nju desnom obuhvaća preko cijelih leđa do ispod desnog pazuha, noge imaju jako malo prostora, često se ovo naziva i milongero zagrljaj

Arrabal (suburb, the slums): naselje u predgrađu, predgrađe Buenos Airesa, slam

Arrabalero (a person of low social status, a person who speaks plainly and uses coarse language): sirotinja, osoba niskog društvenog statusa koja govori grubim i sirovim jezikom ulice

Arrastre (a drag): povlačenje partnerove noge, može se raditi naizmjenično (plesač/plesačica), uzastopno spajanje nekoliko naizmjeničnih povlačenja zove se "cadena"

Arrepentida repentant (to change one's mind, a family of steps which allow a couple to back away from a collision or traffic jam in a minimal amount of space): iznenada promijeniti mišljenje, pokajati se, naziv za korake koji plesnom paru omogućuju da izbjegnu sudar s drugim plesačima ili da se vrate, odnosno izvuku iz gužve na podiju

Atrás (backward): nazad

Bailar (to dance): plesati

Bailarin (a professional or very accomplished dancer): profesionalni plesač

Bailongo (a lunfardo word to describe a place where people dance, a milonga): lunfardo izraz za mjesto na kojem se pleše, milonga

Balanceo (see Cadencia): isto: Cadencia

Baldosa (a walking box figure named after the black & white checkerboard tile floors which are common in Buenos Aires): pločica, figura koja se satoji od salide tipice i resolucióna, dobila naziv po crno-bijelim pločicama koje su uobičajene u Buenos Airesu

Bandoneon (the Bandonion, A/T musical instrument): diatonična harmonika koja je postala neizostavni dio tango orkestara i uopće tango glazbe, donijeli suje njemački doseljenici kojima je ona u domovini bila crkveni instrument (u siromašnim je župama zamjenjivala orgulje)

Barrida (a sweep, a sweeping motion: one partner's foot sweeps the other's foot and places it without losing contact): pometanje, prijenos noge zamahom, plesač/plesačica prenese nogom partnerkinu/partnerovu nogu u zamahu

Barrio (a district, neighborhood): gradska četvrt, susjedstvo, stare četvrti Buenos Airesa u kojima je nastao tango - La Boca, San Telmo, Barracas, Palermo, Almagro…

Base, basico (basic pattern): osnovni elementi jednostavnog plesnog kretanja u tangu (npr: salida, el paseo, resolucion)

Berretín (illusion): lunfardo izraz za iluziju, snažnu želju

Bicicleta (bicycle): bicikl, plesač nogom "ulovi" partneričinu nogu u visini gležnja te je u zraku zavrti kao pedalu u vožnji biciklom

Bien parado (well stood, standing straight up): pravilno držanje, uspravno držanje

Boleo (from bolear - to throw: a boleo may be executed either high or low. Keeping the knees together, with one leg back, swivel and return on the supporting leg with a whipping action of the working leg. See Voleo): baciti, zabaciti -plesač/plasačica spoji noge u koljenima, dok na jednoj nozi stoji drugu opusti i napravi brz, energičan zasuk unazad ili unaprijed slobodnom nogom ne odvajajući koljena, boleo može biti visok ili nizak, linijski ili kružni, prednji ili stražni, vođen paralelno ili kontra, "milonguero" ili "nuevo" itd. Isto značenje ima "Voleo"

Boleta (suicide): lunfardo izraz za samoubojstvo

Bordel(): svojevrsna kolijevka tango glazbe i plesa, u ranim danima tanga povezanost tanga i prostitucije bila je očita, stoga i ne čude mnogobrojni izrazi koji označavaju mjesta na kojima se moglo poslušati i zaplesati tango, ali istovremeno i "naručiti" damu lakog morala: café con camarreras, academias, romerias, cuartos de chinas, carpas, trinquentes, bailongos, peringundines, quilombos

Brazo (arm): ruka

Cabeceo (From "cabeza" - head: Traditional technique for selecting dance partners from a distance at the milongas in Buenos Aires by using eye contact and head movements): od "cabeza" - glava: Tradicionalna tehnika izbora plesnog partnera "na daljinu" na milongama u Buenos Airesu, korištenje pogleda i pokreta glavom u tu svrhu

Cadena (chain): lanac, plesač i plesačica naizmjenično rade "arrastre"

Cadencia (a subtle shifting of weight from foot to foot in place and in time with the music done by the man before beginning a dance to give the lady the rhythm heintends to dance and to ensure that she will begin with him on the correct foot): plesač povede plesačicu u nježno premještanje na mjestu s noge na nogu, u ritmu glazbe, kako bi joj "dao" željeni ritam plesa i osigurao da će započeti ples s nogom koju je on odabrao

Calecita ("merry go round", happens at the quebrada, a figure in which the man places the lady on one foot with a lifting action of his frame and then dances around her while keeping her centered over, and pivoting on her supporting leg): vrtuljak, u quebradi plesač vrti plesačicu oko njene osi, figura u kojoj plesač laganim podizanjem gornjeg dijela tijela u plesnom držanju dovodi ženu do stajanja na jednoj nozi, a zatim pleše oko nje vrteći je u krug na nozi na kojoj stoji, također i muškarac može biti u središtu calesite

Cambio de Frente (change of direction): promjena strana, na primjer promjena iz lijeve vanjske pozicije u desnu vanjsku poziciju

Caminada, caminar (the walking steps, to walk, the walk is similar to a natural walking step, but placing the ball of the foot first instead of the heel. The body and leg must move as a unit so that the body is in balance over the forward foot. Walks should be practiced both, forward and backward, for balance, fluidity and cat like gracefulness): tango hod, osnovno kretanje u tangu, korača se kao u prirodnom hodu, ali prednji dio stopala dotiče tlo prije pete. Tijelo (gornji dio) i noge se kreću kao cjelina, što omogućuje bolju ravnotežu. Vježbanjem tango hoda vježbaju se balans, tečnost i glatkoća kretanja. Dopuštena je i tehnika hoda gdje u koraku stopalo ide peta-prsti

Caminado Valsiado (a crossing and walking step which the man initiates when he steps forward in outside position. This steps may be danced in tango or vals): ovi se koraci mogu plesati na tango ili vals, a plesač ih inicira kad u cross sitemu iskorači u vanjsku poziciju

Candombe (a type of dance originally danced by the descendants of black slaves in theRio de la Plata region. Music of African origin with a marked rhythm played on a "tamboril"- a kind of drum): ples i glazba potomaka afričkih robova na području rijeke La Plate, utjecao je na nastanak tanga, plesao se i svirao u crnačkim četvrtima Buenos Airesa (kao što je bio barrio Mandongo), danas se candombe pleše uglavnom u Urugvaju, naziva se i milonga candombe, naziv za glazbu afričkog porijekla sa jako naznačenim ritmom sviranim na "tamborilu" - vrsti velikog bubnja

Canfli, Cafiolo, Canfinflero Confinflero (procurer): lunfardo izrazi za svodnika

Capelún, Chefuacute, Funyi, Fungi, Funshe, Gacho (a hat): mnogobrojni lunfardo izrazi za šešir, škrlak

Caricias (caresses, a gentle stroking with the leg or shoe against some part of the partner's body. They can be subtle or extravagant): milovanje, nježno glađenje nogom ili cipelom po nekom dijelu partnerova tijela, može biti tek naznačeno i nježno ili ekstravagantno i snažno

Carpa ( a figure created when the man leads the leady onto one foot as in calecita and then steps back away from her, causing her to lean at an angle fromher foot to his frame): figura koja se radi iz calesite, kad muškarac vrti ženu na jednoj nozi, odmakne se od nje, uzrokujući time njeno naginjanje prema sebi, žena cijelom svojom težinom bude oslonjena na muškarca

Castigada (a punishment, a lifting of the working leg followed by flexing at the knee and caressing the working foot down the outside of the supporting leg. Often done as an adorno prior to stepping forward, as in parada or in ochos): kazna, podizanje noge uz savijanje iste u koljenu, a potom milovanje noge na kojoj stojimo pri spuštanju ove kojom radimo ukras, može se raditi sporo ili bljeskovito brzo, često se koristi kao ukras prije iskoračaja nakon parade ili u ochosima

Caturo, Mancar (understand): lunfardo izrazi u značenju: kužim, žimku, kopčam, kapiram, razmem, kontam

Código (codex, refers to the codex of behavior and the techniques for finding a dance partner in the milongas in Buenos Aires. See Cabeceo): kodeks, odnosi se na kodeks ponašanja i tehniku pronalaženja plesnih partnera na milongama u Buenos Airesu. Pogledaj "Cabeceo"

Colgada ((hanging) involves two bodies inclining away from each other, perfectly counterbalancing): višenje, tijela plesača vise jedno od drugog, a središte balansa je podijeljeno između dva tijela

Cintura (waist): struk

Cómo no (Yes, please or literally "How not?"): Da, molim ili Zašto ne? (kao odgovor na pitanje želite li zaplesati još jedan ples ("Uno más")

Compadre (godfather, master): kum, gospodar, vođa družine, često bivši "gaucho" koji se doselio u Buenos Aires

Compadrito (tanguero, procurer, member of the gang, dandy, hooligan - they invented the Tango): mladi tanguero, najčešće besposlen, član družine besposlenih mladića, mladenačke bande, ponekad i svodnik, kicoš, huligan - oni su izumili tango

Compás (the beat): takt, ritam

Confiteria Bailable (a café with a nice atmosphere where one can purchase refreshments and dance tango): kafe u kojem možete naručiti nešto za osvježenje i zaplesati tango

Conventillo (edifice with multiple rooms but no basic comforts where immigrants of different origins live): isprva drveni, a potom zidani niski stambeni blokovi u koje su naseljavani doseljenici iz Europe. Obično je u jednoj prostoriji spavalo više od deset ljudi, a kuhinja je bila zajednička, najčešće u dvorištu, kuća u radničkoj četvrti

Corrida (a run, a short sequence of running steps in a dance): trk, niz brzih koraka u plesu

Corte (cut, in tango corte means cutting the music either by syncopating or by holding for several beats): rez, u tangu corte znači "prerezati" glazbu sa sinkopiranjem ili zadržavanjem više doba

Cortina (curtain, a brief musical interlude between tandas at a milonga): zavjesa, kratki glazbeni "uložak" koji jasno odvaja jednu "tandu" od druge, često se radi o ne-tango glazbi kao što su salsa, rock ili klasična, ta glazba nije namijenjena plesu već se koristi za odvođenje plesačice do stola i "razgledavanje" okoline

Costado, al costado (side, to the side): strana, na stranu

Criollo (): kreolski, naziv za Argentince španjolskog porijekla rođene u Argentini, kasnije je "criollo" prihvaćeno u značenju "domaći", što znači iz Buenos Airesa, nasuprot "gringosima"

Cruzada (the cross, fastened): pozicija u kojoj je jedna noga prekrižena ispred druge u visini gležnjeva (stopalo je do stopala)

Cruzar, cruze (to cross, the cross, occurs any time a foot is crossed in front or back of the other): križanje nogu u koraku, kad je jedna noga u koraku prekrižena ispred ili iza druge

Cuadrado (a square, tango box step: used mostly in Milonga and Club or Canyengue style tango): četverokut, figura identična "tango boxu" u američkom tangu, sastoji se od "salide tipice" i "resoluciona natural", često se koristi kod plesanja milonge ili u Klub odnosno Canyengue stilu plesanja tanga

Cuatro (four, created when the lady flicks her lower leg up the outside of the opposite leg, creating a numeral 4 in profile): četvorka, radi se tako da plesačica slobodnu nogu (obično nakon sacade, bolea ili u calesiti) podigne uz nogu na kojoj stoji, do visine koljena, tako da sa strane izgleda kao broj 4

Cuerpo (body): tijelo

Cumparsa, La Cumparsita (most popular tango song): najpopularnija tango skladba,

klikni ovdje za opširnije objašnjenje

Cunita (cradle, a forward and backward or side and back rocking step done in time with the music and with or without chiches, which is useful for marking time or changing direction in a small space): kolijevka, zipka, "ljuljajući" korak koji se često koristi za promjenu smjera kretanja ili za izlazak iz gužve, radi se u ritmu glazbe, sa ili bez "chichesa"

Chiche, chiches (small ornamental beats done around the supporting foot with the working foot in time with the music, either in front or in back): mali ukrasni "udarci" slobodnom nogom pokraj ili o nogu na kojoj stojimo, u ritmu glazbe, sprijeda ili straga, često se rade u "Cuniti"

Chorro (thief): lunfardo izraz: lopov, tat

Curda (boozer, spree): pijanka, pijanac

Dedo (finger, toe): prst, nožni prst, vrh

Derecha, a la derecha (right hand, on the righ side): desna ruka, nadesno

Derecho (straight, erect): ravno, uspravno

Despacio (slow): sporo

Desplazamiento (displacement, displacing the partner's leg or foot using one's own leg or foot. See Sacada): zamjena partnerove noge svojom nogom, izgleda kao "izbijanje" noge iz pozicije u kojoj se nalazi, isto: "sacada"

Dibujo (drawing, a dibujo is done by drawing circles or other small movements on the floor with one's toe. See Lapiz): crtež, "crtanje" krugova ili drugi mali pokreti nogom po podu, pogledaj "lapiz"

Doble tiempo (double time): dvostruko brže

Duelo criollo (duel): isprva kreolski dvoboj noževima, a kasnije u značenju pjevačkog dueta (npr: Gardel-Razzano)

Eje (axis - usually refers to balance): os, kad se govori o balansu, ravnoteži

Él (he): on

Ella (she): ona

Empujadita, empuje, empujar (push, push away): gurnuti, rinuti, odgurnuti plesačicu unazad

Encurdelarse (get drunk): lunfardo izraz za napiti se, nacugati se, nažlempati se, nadrveniti se, nacvrcati se, natočiti se…

Enganche (hooking, the little hook, occurs when a partner wraps a leg around the other's leg, or uses a foot to catch and hold the other's foot or ankle ): zakvačivanje, događa se kad jedan od partner "omota" nogu oko partnerove noge

Enrosque (corkscrew, a twist, while the lady (man) dances a molinete, the man (lady) pivots on his supporting foot, hooking or coiling the working leg behind the supporting leg): dok plesačica (plesač) radi molinet, plesač (plesačica) se zavrti na jednoj nozi, zakvačivši drugu nogu iza noge na kojoj se vrti

Entrada (entrance, occurs when a dancer steps forward or otherwise enters the space between their partners legs, but without displacement): plesač "uđe" nogom između partneričinih nogu, iskoračivši prema naprijed ili na neki drugi način, ali ne radi "sacadu"

Entregarme (surrender, to give oneself up to the leader's lead): predaja, potpuno se predati (plesačevom) vođenju

Escabiar (to drink): lunfardo izraz u značenju: piti vino ili neko drugo piće

Escuchar (to listen): slušati

Espejo (mirror, to mirror the movement of ones partner as in "Ochos en espejo"): zrcalo, zrcaliti pokrete partnera, kao u "Ochos en espejo", obostrani istovremeni "ochosi"

Faca (dagger): lunfardo izraz za nož, bodež

Fanfarrón (a rhytmic tapping or stomping of the foot in time with the music for dramatic and emotional effect. See Golpecitos): razmetljivac, ritmično kuckanje ili toptanje stopalima u rimu muzike kako bi se pojačao efekt dramatičnosti u plesu. Pogledaj "golpecitos"

Farińera (a big knife): veliki nož

Faso, Pucho (cigarette, stump): lunfardo izrazi za cigaretu, čik, pljugu, čavel

Firuletes (embellishments, ornaments): plesni ukrasi rađeni nogama, isto: "adornos"

Freno (brake, to stop and hold): kočnica, brzo zaustavljanje u plesu

Gancho (a hook, occurs when a dancer hooks a leg around and in contact with their partners leg by flexing the knee and releasing): kuka, savijanje noge u koljenu između partnerovih nogu, odnosno u kontaktu s partnerovom nogom u obliku kuke

Giro (a turn): okret

Golpecitos (little toe taps, rhythmic tapping done with a flat foot on the ball or underside of the toe as an adorno): ukrasno ritmično tapkanje vrhom ili unutarnjim dijelom cipele na slobodnoj nozi

Golpes (toe taps, with a tilted foot tap the floor with the toe and allow the lower leg to rebound keeping the knees together. See Pica): udarac, dok su koljena spojena udarimo vrhom cipele slobodne noge unazad o pod, svinuvši nogu u koljenu i pustivši da odskoči, ne razdvajjaući koljena. Pogledaj "Pica"

Gringo (): isprva Talijan, a kasnije su "gringosi" postali svi Sjevenoamerikanci i Europljani

Guardia Vieja (argentine tango music and musicians until the 1925.): Stara Garda, glazba i glazbenici argentinskog tanga do približno 1925. godine

Guiar (to guide, to lead): voditi, isto: "marcar"

Idi na rječnik H-Z

Created by Ned Sabi

 

Ned Sabi Tango

Tango Tradicional (Tango Milonguero) by Tango Akademija Zagreb

 

Tango Nuevo (Tango Fantasía) by Tango Akademija Zagreb